Nafta motorová B7

Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150–370 °C. Motorová nafta slouží jako palivo pro vznětové motory. Kvalita nafty je definována normou ČSN EN 590. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Cetanové číslo tedy představuje paralelu k oktanovému číslu u automobilových benzínů pro zážehové motory. Čím vyšší cetanové číslo palivo pro vznětové motory má, tím je kvalitnější. Na českém trhu stejně jako ve většině ostatních států EU se na trhu distribuuje motorová nafta s rozdílnými nízkoteplotními vlastnostmi v závislosti na ročním období. Pro úpravu těchto vlastností na požadovanou úroveň se široce využívá celá škála aditiv.

 • motorová nafta tř. A, B (letní ) – motorová nafta pro mírné klima třídy B v období od 15. 04. do 30. 09. s filtrovatelností do 0 °C
 • motorová nafta tř. C, D (přechodová ) – motorová nafta pro mírné klima třídy D v období od 1. 3. do 14. 04. a od 1. 10. do 15. 11. s filtrovatelností do -10 °C
 • motorová nafta tř. E, F (zimní ) – motorová nafta pro mírné klima třídy F v období 16. 11. do 28. 02. s filtrovatelností do -20 °C
  bezpečnostní list
Nafta motorová B0

Platí stejná kritéria jako pro motorovou naftu, s tím rozdílem, že neobsahuje biosložky, tudíž nedochází k zákalu a usazování částic v nádržích a ve filtrech motorových vozidel.

 • motorová nafta tř. A, B (letní ) – 15.4.-30.9.
 • motorová nafta tř. C, D (přechodová ) – 1.3.-14.4. a 1.10.-15.11.
 • motorová nafta tř. E, F (zimní ) – 16.11.-28.2.
  bezpečnostní list
Nafta motorová arktik

Za silných mrazů se vyrábí tzv. arktická motorová nafta s filtrovatelností nižší než -32 °C a bodem zákalu nižším než -22 °C.
Platí stejná kritéria jako pro motorovou naftu, s tím rozdílem, že neobsahuje biosložky, tudíž nedochází k zákalu a usazování částic v nádržích a ve filtrech motorových vozidel.

 • motorová nafta tř. 2 (arktická) – motorová nafta pro mírné klima dle požadavků klientů s filtrovatelností do -30 °C
  bezpečnostní list
Natural 95, Natural 98

Benzín je kapalná směs uhlovodíků vyráběná frakční destilací z ropy a používaná jako palivo v zážehových spalovacích motorech. Kvalita benzínu je definována normou ČSN EN 228. Důležitou charakteristikou benzinu je jeho oktanové číslo, které označuje, jak je benzin odolný proti předčasnému detonačnímu zážehu (tzv. klepání motoru). Čistý benzín má velmi nízké oktanové číslo. Pro to se do něj přidávají přísady, které jej zvyšují. Oktanové číslo je součástí označení paliva a uvádí se na stojanech benzínových pump. Automobilový benzín Natural 95 a 98 je bezolovnatý benzín.
bezpečnostní list

Ethanol

patří do kategorie biopaliv. Jedná se o směs 70–85 % bezvodého lihu (bioethanolu) a 15–30 % benzinu SUPER BA-95.
bezpečnostní list

Topný olej TOL-EX

Extra lehký topný olej (TOLEX) je směs kapalných uhlovodíků. Získává se z ropy destilací nebo rafinací. Obsahuje účinné přísady z hlediska zabezpečení potřebných nízkoteplotních a protikorozních vlastností, přísady pro zlepšení mazivosti a oxidační stálosti (zejména při skladování). Je to červená čirá kapalina, která je barvená a značkovaná. Tolex je určen především k výrobě tepla v ekologicky chráněných oblastech a pro vytápění domácností. Skladuje se v jedno nebo dvouplášťových zásobnících, které mohou být v případě rodinných domků a malých kotelen umístěny uvnitř objektů. Důležité je skladovat palivo tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení vodou nebo mechanickými nečistotami.
bezpečnostní list

www.vmgrouptrade.cz
www.vmgrouptrade.cz